© 2019 by Walta Validation.

Droogkastvalidatie

Sinds 2016 is de technische verificatie van droogkasten in het SFERD handboek opgenomen verwijzend naar de norm EN 16442.

 

Met de verificatie van de droogkast wordt o.a. gemeten of de kanalen van de endoscoop effectief gedroogd kunnen worden.

Hiervoor heeft Walta Validation een meetsysteem ontwikkeld dat alle zes  kanalen van een test endoscoop onafhankelijk van elkaar kan meten op de relatieve vochtigheid en hiermee het verloop van de droging van de kanalen alsme de toevoerlucht weergeven.