top of page

Droogkastvalidatie

Sinds 2016 is de technische validatie van droogkasten in het SFERD handboek opgenomen, verwijzend naar de norm EN-16442.

 

Met de verificatie van de droogkasten wordt o.a. gemeten of de kanalen van de endoscoop effectief gedroogd kunnen worden.

Hiervoor heeft Walta Validation een meetsysteem ontwikkeld dat alle zes kanalen van een testendoscoop onafhankelijk van elkaar kan meten op de relatieve vochtigheid en hiermee het verloop van de droging van de kanalen alsmede de toevoerlucht kan weergeven in een meetgrafiek.

bottom of page